Вибирайте комфортну мову сайту: RU PL UKR EN
UKR

Договір оферта про надання послуг

Даний договір є публічним договором (далі по тексту - Договір). Всі терміни та визначення в даному Договорі використовуються відповідно і значенні, визначених у Угоді. Всі послуги за даним Договором Користувачеві надає Адміністрація сайту
 1. Предмет договору

  1. За даним Договором Адміністрація сайту надає Користувачеві Платні послуги (далі по тексту - Послуги).
  2. Перелік послуг, їх вартість, тривалість і умови надання вказані в даному Договорі та додатків до нього.
  3. Перелік Платних послуг та їх вартість розміщені за посиланням https://flagma.pl/uk/paidservices.
  4. Перелік Послуг і їх вартість може змінюватися за ініціативою Адміністрації сайту без узгодження з Користувачем.
  5. Користувач отримує Платні послуги в тому вигляді, в якому вони були оплачені, незалежно від того, яким чином Адміністрація сайту змінить (-ла) такі послуги або їх вартість після їх оплати.
 2. Права та обов'язки сторін

  1. Користувач має право вибирати будь-які Платні послуги з тих, які запропоновані Адміністрацією сайту.
  2. Користувач має право отримувати Платні послуги в тому вигляді, в якому вони були оплачені, незалежно від того, яким чином Адміністрація сайту змінить (-ла) такі послуги або їх вартість після їх оплати.
  3. Користувач зобов'язаний здійснити оплату за вибрані Платні послуги вчасно і в повному обсязі.
  4. Адміністрація сайту має право на свій розсуд встановлювати перелік Платних послуг, умови їх надання та вартість таких послуг.
  5. Адміністрація сайту зобов'язана забезпечити можливість отримати оплачені Послуги Користувачем.
 3. Вартість послуг і умови оплати

  1. Вартість послуг визначається Адміністрацією сайту за посиланням https://flagma.pl/uk/paidservices.
  2. Умови оплати: 100% передоплата банківською картою через інтегровану платіжну систему.
  3. Фактом надання Послуг визнається факт підключення до Платній послузі. У разі відсутності непередбачених технічних складнощів, про які Адміністрація сайту інформує Користувача за допомогою будь-яких каналів зв'язку, підключення Послуги здійснюється в день отримання Адміністрацією сайту оплати від Користувача.
  4. Загальні умови щодо повернення та неповернення коштів при ненаданні послуг регламентуються цим Договором.
  5. Грошові кошти повертаються на рахунок користувача в Особистому кабінеті аккаунта за ненадані платні послуги в наступних випадках:
   1. При видаленні оголошення при модерації;
   2. В разі ненадання Адміністрацією послуги з технічних причин;
   3. При видаленні дубльованих облікових записів повернення здійснюється після звернення Користувача. Рішення про повернення приймається Адміністрацією.
  6. Грошові кошти не повертаються користувачу за ненадані платні послуги в наступних випадках:
   1. При розміщенні оголошень про заборонених товари, послуги, пропозиції, а також порушують Угоду (див. П. 4. 8 Правил користування);
   2. При блокуванні облікового запису (див. П. 4. 3, 4. 4 Правил користування);
   3. При самостійному видаленні Користувачем оголошення.
  7. При систематичних (два і більше разів) порушення умов даного Договору або Угоди Адміністрація має право не повертати кошти.
 4. Висновок, термін дії, зміна і припинення договору

  1. Даний Договір є укладеним (акцептованим) з моменту прийняття Користувачем умов цього Договору та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
  2. Оплата послуг є автоматичним свідченням підписання (акцепту) Договору оферти про надання послуг і позбавляє Користувача права посилатися на непідписання / неакцептованіе, нерозуміння і т.п. умов Договору оферти про надання послуг.
  3. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору. Вартість і умови оплачених Користувачем Послуг можуть бути змінені.
  4. Обидві сторони мають право на розірвання договору в односторонньому порядку.
  5. При розірванні договору з ініціативи Користувача вартість оплачених Послуги не повертається.
  6. У разі блокування Акаунта Користувача відповідно до умов Угоди користувача, оплачені Користувачем кошти не повертаються.
 5. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів

  1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
  2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.
  3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за можливі збитки Користувача через збої в роботі сайту і інших систем, які інтегровані в роботу сайту (в тому числі, але не виключно, платіжні системи, система Вчасно).
  4. Всі суперечки і розбіжності вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди, сторони мають право звернутися до суду відповідно до норм чинного законодавства.
 6. Інші умови

  1. Даний Договір підписується в електронному вигляді відповідно до норм чинного законодавства.
  2. Підтвердженням підписання Договору і згодою з його умовами є факт оплати послуг відповідно до умов даного Договору.
  3. Підписання даного Договору свідчить про те, що Користувач дає згоду на отримання системних і інших інформаційних повідомлень сайту, а також про те, що він ознайомлений з умовами даного Договору, для користувача Угодою, Політикою використання cookies, Політикою конфіденційності, згоден з ними і зобов'язується їх виконувати.
  4. Акцепт цього Договору підтверджує, що інформація та документи, надані Користувачем, є вірними і відповідають чинному законодавству і статутних документів Користувача.
  5. Користувач заявляє і гарантує, що має всі необхідні права та повноваження, необхідні для укладення даного Договору.
  6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються Угодою та чинним законодавством.
Вибрати розділ
×