Wybierz wygodny język strony:RU PL UKR EN
POL
 • pol
 • rus
 • ukr
 • eng

Polityka prywatności

1. Zakres stosowania

1.1. Dane osobowe osób korzystających ze strony Flagma.pl są przetwarzane przez Flagma Inc., zarejestrowaną pod adresem: 80 Atlantic Avenue, Unit 400, Toronto, Ontario, Canada, M6K 1X9 (zwana dalej Administracją). Administracja jest właścicielem i zarządcą Bazy Danych Osobowych Użytkowników Flagma.pl.

1.2. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej Polityką) opisuje ustanowioną przez Administrację procedurę przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony Flagma.pl (zwanej dalej Stroną).

1.3. Korzystając ze Strony Flagma.pl, Użytkownik automatycznie wyraża zgodę Administracji na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym, ale nie wyłącznie):

 • imię użytkownika;
 • region zamieszkania;
 • adres e-mail;
 • numer kontaktowy;
 • adres IP;
 • wiadomości, listy, wnioski, przekazywane użytkownikowi przez innych użytkowników i odwrotnie;
 • inne dane kontaktowe, podane przez Użytkownika w trakcie korzystania ze Strony.

Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim, w tym na przekazywanie danych osobowych za granicę, do dowolnego państwa trzeciego, zgodnie z niniejszą Polityką oraz Warunkami korzystania Flagma.pl.

1.4. Użytkownik ma świadomość, że po kliknięciu w linki zamieszczone na Stronie Użytkownik może zostać przekierowany na inną stronę. W takim przypadku informacje o Użytkownikach są zbierane poza bezpośrednią kontrolą Administracji.

W takim przypadku kwestie prywatności danych osobowych będą regulowane przez te strony.

2. Informacje gromadzone, otrzymywane i publikowane przez administrację

2.1. Informacje o koncie.

Gdy Użytkownik tworzy konto na Stronie, Administracja może zażądać prawidłowego adresu e-mail i hasła.

Konto zawiera informacje o lokalizacji geograficznej, imię i nazwisko, numer telefonu oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia, które Użytkownik może załadować na swoje konto.

2.2. Ogłoszenia Użytkowników.

2.3. Odwołania Użytkowników.

Podczas komunikacji Użytkowników Administracja może – w ramach działania Strony – zbierać informacje niezbędne do odpowiedzi na zgłoszenie, w tym dane osobowe.

Administracja może również kontaktować się z Użytkownikiem, korzystając w tym celu z danych kontaktowych, podanych przez Użytkownika.

2.4. Informacje uzyskane z ankiet.

Administracja może zbierać i przechowywać informacje uzyskane w wyniku ankiet, które mogą być prowadzone zarówno bezpośrednio przez Administrację, jak i przez zaangażowane strony trzecie.

2.5. Informacje dostępne z profili użytkowników na wieloużytkownikowych platformach internetowych (sieci społecznościowe).

Rejestrując się na Stronie lub logując się na stronie za pomocą usług uwierzytelniania w serwisach społecznościowych, Użytkownik wyraża zgodę Administracji na zbieranie i przetwarzanie informacji dostępnych z odpowiednich profili w serwisach społecznościowych, jak również na publikację w odpowiednich serwisach społecznościowych informacji o działaniach Użytkownika na Stronie.

3. Adresy IP, ciasteczka (cookies) i identyfikatory mobilne

3.1. W ramach działalności swojej strony, Administracja może zbierać określone informacje za pomocą technologii takich jak Cookies (ciasteczka), piksele i pamięć lokalna (w Twojej przeglądarce).

3.2. COOKIES - niewielka ilość danych wysyłana przez serwer webowy i przechowywana na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika.

3.3. Piksele - to małe obrazy cyfrowe, które są częścią kodów na stronach internetowych, które umożliwiają innemu serwerowi pomiar wyświetleń stron internetowych i są często używane w połączeniu z plikami cookies.

3.4. Za każdym razem, gdy próbujesz otworzyć stronę na odpowiedniej stronie, przeglądarka wysyła tę część danych do serwera webowego w ramach żądania HTTP. Służy do zapisywania danych po stronie użytkownika. Używany do: uwierzytelniania użytkownika; przechowywania osobistych preferencji i ustawień użytkownika; śledzenia stanu sesji dostępu użytkownika; prowadzenia statystyk o użytkownikach.

3.5. Administracja może zezwolić stronom trzecim na zbieranie informacji na stronie internetowej Strony. Gromadzone przez nich dane podlegają ochronie zgodnie z obowiązującą polityką prywatności tych stron trzecich.

4. Wykorzystywanie danych osobowych i wymiana informacji

4.1. Administracja może wykorzystywać informacje zamieszczane przez Użytkowników na Stronie do:

 • tworzenia, zarządzania i blokowania kont Użytkowników;
 • rozwiązywania problemów technicznych na życzenie Użytkowników;
 • analizy aktywności i danych Użytkowników;
 • promocji Strony.

4.2. Okres przechowywania informacji, określonych w pkt 4.1. ustalany przez Administrację.

4.3. Administracja ma prawo do przekazywania informacji stronom trzecim, zarówno powiązanym z Administracją, jak i stronom trzecim.

4.4. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane powiązanym stronom trzecim. Niestowarzyszonym podmiotom trzecim dane osobowe są przekazywane za zgodą Użytkownika.

4.5. Administracja zastrzega sobie prawo, zgodnie z wymogami prawa, do wymiany informacji, m.in. dane osobowe z organami rządowymi/organami ścigania w następujących celach:

 • walka z oszustwami i nadużyciami na Stronie;
 • dochodzenia w sprawie domniemanych naruszeń prawa i Warunków korzystania.

5. Kontrola użytkownika nad swoimi danymi osobowymi

Użytkownik ma prawo do wprowadzania swoich danych osobowych podczas zakładania konta, ich zmiany, a także ich usunięcia. Użytkownik odpowiada za prawidłowość swoich danych osobowych podanych na Stronie. W przypadku utworzenia konta użytkownika za pośrednictwem sieci społecznościowych, Administracja uzyskuje dostęp do takich danych. Usuwanie konta i danych osobowych przez użytkownika odbywa się ręcznie w odpowiedniej sekcji panelu użytkownika. W przypadku problemów użytkownik może zwrócić się z prośbą o usunięcie konta i swoich danych osobowych na adres e-mail support@flagma.pl.

6. Wnoszenie zmian w tej polityce

6.1. Administracja ma prawo do jednostronnej zmiany tekstu niniejszej Umowy. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na stronie.

6.2. Korzystanie ze Strony oznacza automatycznie akceptację nowej wersji Polityki. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką w całości lub w części, zobowiązany jest do opuszczenia strony.

Wybierz sekcję
×